Trang chủ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

bởi thegioinghesi
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (còn gọi ngắn gọn là “Thỏa Thuận” được lập ra giữa Profilenghesi.com (chúng tôi) và bạn về việc sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Profilenghesi.com của bạn. Với việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản dưới đây.

Thuật ngữ “bạn” dùng để chỉ các cá nhân hoặc tổ chức truy cập vào Profilenghesi.com vì bất cứ lý do nào.

1. Thỏa thuận sử dụng

Bạn chỉ có thể dùng nội dung của chúng tôi cho mục đích cá nhân của riêng mình (cụ thể là không được sử dụng cho mục đích thương mại) và không được copy, thay đổi hay chỉnh sửa để tạo ra các sản phẩm phái sinh, hoặc dùng để thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của chúng tôi.

Được hiểu như, bạn không được sử dụng sản phẩm của chúng tôi để bán một sản phẩm hoặc dịch vụ; hay sử dụng sản phẩm của chúng tôi để tăng số lượng truy cập đến trang web của bạn vì mục đích thương mại; hoặc sử dụng các kết quả từ sản phẩm của chúng tôi rồi định dạng lại và thể hiện một cách công khai chúng; hay sử dụng các công cụ, tài liệu khác để theo dõi và sao chép bất kỳ nội dung nào từ Chúng tôi.

Nếu bạn không chắc liệu dự định sử dụng sản phẩm của chúng tôi của bạn có được phép hay không, xin hãy vui lòng liên hệ trực tiếp đến chúng tôi!

Profilenghesi.com sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của tổ chức hay cá nhân nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong quá trình cung cấp sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.

Profilenghesi.com cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm của chúng tôi hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác.

Profilenghesi.com có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập từ bạn đến Dịch vụ.

2. Thỏa thuận bảo mật

2.1. Những thông tin mà chúng tôi thu thập

Khi truy cập vào website của chúng tôi và đăng ký thành viên, bạn cần phải cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân, cụ thể như: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại và một vài thông tin của bạn do bạn cung cấp. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân của bạn do bạn cung cấp với những thông tin khác ngoài Chúng tôi hoặc từ những bên thứ ba để phân tích những nội dung bạn quan tâm.

Mỗi khi bạn truy cập vào website, hệ thống của chúng tôi (Profilenghesi.com) sẽ sử dụng cookies và các kỹ thuật khác để lưu lại những hoạt động của bạn trên profilenghesi.com. Server của Profilenghsi.com cũng sẽ tự động ghi lại những thông tin khi bạn truy cập và sử dụng các sản phẩm của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn URL, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy câp vào chúng tôi.

2.2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm nâng cao chất lượng của Chúng tôi, để gửi đến bạn thông báo về dịch vụ mới của Profilenghesi.com hoặc dịch vụ của bên thứ ba bất kỳ mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn.

Profilenghesi.com có thể dùng thông tin cá nhân của bạn trong công tác điều tra, nghiên cứu hoặc phân tích để vận hành và update các kỹ thuật tại website cũng như những sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của bên thứ ba nào không.

Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn trừ những trường hợp sau:

  • Bạn đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba; hoặc/và
  • Chúng tôi cho rằng việc cung cấp những thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ 3 là cần thiết, ví dụ nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý, ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, hay bảo vệ vấn đề an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng, v.v… và/hoặc
  • Bên thứ ba là đối tượng mua lại toàn bộ hoặc phần lớn pháp nhân sở hữu Profilenghesi.com và sản phẩm của chúng tôi; và/hoặc
  • Thông tin cá nhân nếu là thông tin vô danh về khách ghé thăm Profilenghesi.com. Chúng tôi có thể chia sẻ loại thông tin này cho bên thứ ba để họ có thể tìm hiểu về các loại khách tới thăm Profilenghesi.com và cách họ sử dụng Dịch vụ.

2.3. Sửa đổi hoặc xoá thông tin

Bạn hoàn toàn có thể truy cập thông tin cá nhân của mình và sửa đổi thông tin này nếu chúng chưa đúng hoặc xoá bỏ các thông tin đó. Việc thay đổi hoặc xoá bỏ như trên có thể không thực hiện được vào một số thời điểm nhất định khi có sự bất ổn định của hệ thống Profilenghesi.com.

Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nỗ lực để bạn có thể tiếp tục sửa chữa hoặc xoá bỏ thông tin cá nhân sớm nhất có thể nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề hoặc thiệt hại nào có thể có do việc chậm trễ này gây ra.

2.4. Bảo mật

Mật khẩu truy cập tài khoản của tất cả các thành viên của Profilenghesi.com đều được Profilenghesi.com bảo vệ. Tuy nhiên, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối, vì thế Profilenghesi.com không chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra.

Nguồn : https://profilenghesi.com/terms-of-use

Xem Xoilacz trực tiếp hôm nay